Beskæring af træ omkring vandløb

Ådale

Efterhånden som landbrugs interesser i ådalene er blevet mere ekstensivt, kan det mange steder være et problem, at bibeholde det karakteristiske landskab med de åbne ådale. Jysk Naturpleje påtager sig opgaver med slåning, fældning og udtynding af vegetationen og træer i ådale.