Jørgen handbjerg igang med le i barslund bæk for Herning kommune

Grødeskæring manuel

Manuel vedligeholdelse stiller store krav til den enkelte åmand. Flere af Jysk Naturplejes åmænd har over 20 års erfaring i vandløbsvedligeholdelse. Alle har deltaget i kurser for åmænd på ferskvandscentret i Silkeborg. Manuel vedligeholdelse gør det mulig, at lave en meget selektiv grødeskæring, hvor ”de gode” planter skånes. Ofte skal delstrækninger af det samme vandløb vedligeholdes forskelligt. Vores åmænd har stor kompetence og erfaring på området