Sø nære områder

Landbrugs interesser ved søerne er mange steder blevet mindre med årene, og det kan derfor skabe problemer med at beholde landskabet åben omkring søerne m.m. Primært på grund af manglende afgræsning, som holder træ og vegeationen nede. Jysk Naturpleje påtager sig opgaver med slåning, fældning og udtynding af vegetationen og træer ved søer og lignende.

Derudover arbejder vi også med at øge muligheden til søer via stisystemer og gangbroer.