Sti anlæg

Planlægning og etablering af gangstier og stianlæg udføres i tæt samarbejde med kunden, for på den måde at opnå en optimal oplevelse rundt i det pågældende område. Vi etablerer også træbroer over vandløb eller bløde moseområder. Ved udførsel af stianlæg udnytter vi medarbejdernes store erfaring, hvad enten det drejer sig om stier i forbindelse med hede, ådale eller søer. Jysk Naturpleje råder også selv over en stor maskinpark til løsningen af netop denne type af opgaver.