Grødeskæring

grødeskæring og anden vegetation i og omkring søer bliver normalt udført med en Truxor amfibiebåd. Arbejdet bliver udført med et minimum af belastning af søen, ligesom de omkringlægende arealer skånes for kørsel med maskiner. Maskinen kan endvidere opsamle det afklippede materiale i en selvstændig handling.