Sandfang

I vandløb som jævnligt skal graves op for at opretholde regulativmæssig bund på grund af sandvandring, kan det være en løsning at få lavet et eller flere sandfang. Ved at mindske sandvandringen skabes bedre levebetingelser for smådyr og fisk. Jysk Naturpleje kan være behjælpelige både med projektering, etablering og løbende tømning af sandfang.