Store mængder korn, vragdele og presenning fylder åen

En slamsuger bruges til at “støvsuge” bunden for korn

Korn mm. opsamles og køres til deponi.

Oprydning Fjederholt sommer 2010

Lige som vi var færdige med oprydningen efter grædeslåningen i Fjederholt å kørte en personbil og en lastbil galt. Heldigvis var der kun minimal personskade, men lastbilen endte i åen og dens last bestående af korn fossede ud i åen. Diesel og andre væsker blev opsamlet af beredskabstyrelsen.

I samarbejde med Herning kommune blev vi sat til at bjærge al kornet samt vragdele fra åen.