Okkeranlæg

Jysk Naturpleje laver projektering og etablering af nye okkersøer samt opgravning af eksisterende. Vi har også efterhånden fået opbygget en del viden omkring, hvordan man dæmper udledningen af okker til vandløbende ved hjælp af vådeenge eller lignende.