kærbæk, tilløb til karup å

Finpudsning i Karup å sker med skovl efter gravemaskinerne har været i gang

Vandløbsrestaurering

Jysk Naturpleje har gennem årene opbygget en stor erfaring i vandløbsrestaurering. Vi tilbyder at lave genslyngninger af regulerede vandløbsstrækninger, hvorved vandløbets biologiske tilstand forbedres og mulighederne for opfyldelse af vandløbets målsætning øges. Herudover tilbyder vi projektering og etablering af omløbsstryg ved møllesøer, dambrug, vejunderførelser mv. Alle restaureringsprojekter planlægges og udføres i tæt dialog med kunden.