Ny etablering

Ved nyetablering af søer og vandhuller er det vigtigt at huske, at det ikke bare er et hul der skal graves. For at få et godt resultat er der mange faktorer, som bør indgå i planlægningen. Det kan bla. være overvejelser omkring søens udformning i forhold til det omkringliggende landskab, størrelse og dybde. Lavvandede søer tilgodeser blandet andet tudser og padder samt planter, stor dybde vil sandsynligvis medføre mindre grødevækst.