Opgravning

I nogle tilfælde er den eksisterende vegetation så kraftig, at en opgarvning eller oprensning er den eneste rigtige løsning. Dette ses primært, hvis det er dunhammer eller tagrør, der gror i søen eller vandhullet. Efterfølgende kan der laves en pasningsaftale, hvor vores amfibiske specialmaskine kan klare opgaven, med at holde vandspejlet i søen åben. Den løbende pasning er en mere skånsom løsning for miljøet og dyrelivet i og omkring søen, end opgravning med års mellemrum.