Etablering af våde enge

Jysk Naturpleje tilbyder i forbindelse med etablering af våde enge rådgivning og selvfølgelig også udførelse af det praktiske arbejde. Etablering af et vådengsområde kan blandt andet realiseret ved at stoppe drænene umiddelbart før de løber til grøft eller vandløb.