Faunapassage

Etablering af faunapassager for bæklampprater, små dyr og karpefisk stiller større krav om fleksibilitet, end hvis der er tale om vandrefisk. For at tilgodese denne gruppe kan etablering af omløbsstryg være en god løsning. Jysk Naturpleje etablerer også faunapassager for andre dyr end dem i selve vandløbet. Der kan være tale om passage under vejbroer ved hjælp af store sten langs kanten eller en egentlig odderbro. (se evt. under afsnittet Odderbro).