Andedamme

I andedamme og vandhuller tilbyder vi at udføre grødeklipning samt opsamling af grøde med en amfibisk specialmaskine. Evt. kan en oprensning med gravemaskine være på sin plads, hvis søen er for tilgroet, hvorefter man kan nøjes med en løbende vedligeholdelse efterfølgende. Vi har naturligvis en tæt dialog med vores kunde, om hvilken metode der er bedst i forbindelse med den konkrete opgave. Opgaven kan nogle steder kombineres med fældning af træer, hvilket evt. kan skabe lidt åbne arealer omkring vandhullet til glæde for ænder mv.