Vandløb

Arbejdet med vandløb, hvad enten det drejer sig om vedligeholdelse eller restaurering, kræver stor ekspertise og erfaring, hvis der skal opnås et godt og holdbart resultat.

Jysk Naturpleje har specialiseret sig i at løse opgaver netop i forbindelse med vandløbsvedligeholdelse og restaurering. Firmaet har mange års erfaring ligesom alle medarbejdere har et højt fagligt niveau, som er opnået gennem praktisk erfaring og løbende efteruddannelse.

Firmaet råder endvidere over en større maskinpark, dette gør det blandt andet også muligt, at løse mange specialopgaver hurtigt og effektivt.