Gruset læsses af

Gruset læsses af

Det grove arbejde laves med rendegraver

Det grove arbejde laves med rendegraver

Det kan se hårdt ud for vandløbet, men det giver mange nye gydebanker og dermed yngel og smolt.

Det kan se hårdt ud for vandløbet, men det giver mange nye gydebanker og dermed yngel og smolt.

Gydebanker Dueholm- og Bystrup leg maj 2010

Gydebankerestaurering i hovedløbet af Karup å.

Vi er med i samarbejdet omkring flere gydebanker i hovedløbet, der forhåbentligt vil blive udført ultimo 2010 eller primo 2011.